BABREA WATER GLOW MAKEUP BASE
芭贝拉水漾焕采隔离乳
光感修色, 随「肌」应变

专利隔护  抵御光老化

专利成分  亮颜修色       

精华入妆  多维养肤

¥ 83 · 30ml